MeyerHaugen

Innovasjon Norge

Norges offisielle handelsfremmeorganisasjon

Norges offisielle handelsfremme-organisasjon

Regjeringen har varslet en betydelig styrking av eksportarbeidet gjennom reformen «Hele Norge eksporterer». Det er innledningsvis pekt på havvind, grønne maritime løsninger, vareproduksjon, samt design og helse som viktige fokusområder, hvor norske selskaper gjennom en samlet innsats kan ta store posisjoner internasjonalt.

Innovasjon Norge (IN) er Norges offisielle handelsfremmeorganisasjon. Vi er blitt gitt jobben om å lede satsingene gjennom vårt internasjonale apparat i 25 land, med nøkkelpartnere og næringslivet i spissen.

Ledige stillinger