MeyerHaugen

Vårt
social responsibility

Our triple bottom line

Our vision is to set the standard for the future of recruitment. To achieve this, we have chosen to work towards a triple bottom line:

  • PEOPLE: We believe that the key to success is putting people first. If we can build an organization that prioritizes employees, we will consequently achieve our goals of innovation, economic growth, and stability.
  • PLANET: We will work on innovation and projects that contribute to more people finding meaningful employment, and more organizations hiring the talents they need to succeed. With a focus on innovation and value-creating projects, we aim to make the world a little better.
  • PROFIT: To engage in innovation and development, we need size and financial stability. A focus on delivering services demanded by the market contributes to this and ensures that we provide a secure workplace for our employees.
Job interview questions

Miljø og bærekraftsfokus

MeyerHaugen er Miljøfyrtårnsertifisert og 100 % papirløse.

Vi reiser kollektivt så langt det går, og har en klar gjenbruksstrategi som benyttes ved alle internanskaffelser. Som Miljøfyrtårn støtter vi aktivt opp under flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Vi ønsker å gjøre vårt!

Pro bono-arbeid

MeyerHaugen ønsker å bidra til at flere mennesker finner meningsfullt arbeid og at færre faller utenfor arbeidslivet. Derfor dedikerer vi tid til arbeid med ulike pro bono-prosjekter. 

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til hvordan vi jobber med bærekraft eller vårt samfunnsansvar? Ta gjerne kontakt med oss.