MeyerHaugen

 • Kurs /
 • Effektive stillingsannonser

Effektive stillingsannonser

Kurset i effektive stillingsannonser gir en konkrete vektøykasse som gjør at bedriftens ansatte skriver bedre stillingsannonser. Kurset spesialtilpasses til organisasjonen.

Kurset i effektive stillingsannonser gir en konkrete vektøykasse som gjør at bedriftens ansatte skriver bedre stillingsannonser. Dette innebærer en kombinasjon av underveisning, praksis, konkrete hjelpemidler, og analyse av eksisternede prosesser og praksis.

 

Målet med kurset er at deltakere etter kurset skal kunne å skrive annonser som  gjør at flere riktige, og færre irrelevante, kandidater søker.

 

Kurset dekker temaer som retorikk, bruk av overskrifter, balansen mellom å vekke følelser og overbevise med rasjonelle argumenter, punktlister vs. prosa, tilpasning av annonser til målgrupper samt hvordan du skal skrive for å skille deg ut.

 

Kurset vil tilpasses organisasjonens eksisterende rekrutteringspraksis.

 

Dette betyr følgende

 • Eksisternde KPIer og prosesser tas i betraktning for å sikre gjennomførbarhet og effekt i organisasjonen
 • Bedriftens medearbeiderløfte(EVP) benyttes aktivt under kurset og bygges inn i en praktisk veileder som kan brukes når kursdeltakeren senere skal skrive stillingsannonser.
 • praktisk veileder som kan brukes når kursdeltakeren senere skal skrive stillingsannonser.

Kurset dekker

 • Sammenhengen mellom jobbanalysen og stillingsannonsen
 • Stillingsannonser i dagens rekrutteringsmarked
 • Dette må stillingsannonsen svare på
 • Retorikk og storytelling
 • Selvseleksjon og innsalg
 • Ordbruk som virkemiddel
 • Tilpasning til målgrupper

Gjennomføring

Kurset er optimalisert for 8-10 deltakere, og kan tilpasses ved behov.

 

Kursgjennomføringen 7 timer, og kan tilpasses en eller to halve dager.

 

Kurspakken inneholder opp til 4 timer skreddersydd rådgivning i etterkant, i form av konkrete tilbakemeldinger på stillinger eller rådgivningsmøter.

Forberedelser

Kurset krever følgende forberedelser:

 • Oppstartsmøte med MeyerHaugen
 • Eksempler på relevante stillingsannonser som kan brukes under øvelser i kurset
 • Dersom det er tilgjengelig; søkerstatistikk på eksempelannonsene (antall og kvalitet på søkere)
 • Eventuelle retningslinjer bedriften har for rekrutteringskommunikasjon (medarbeiderløfte/EVP)

Evalueringer

Kursevalueringer gir kurset en veldig sterk Net Promoter Score-score på 93. Tidligere organisasjoner som har gjennomført stillingsannonsekurset har målt 33% økning i søkervolum etter deltakelse på kurset.