MeyerHaugen

Hva er LinkedIn og hvordan fungerer det? Hvordan bli headhuntet på LinkedIn?

Hva er LinkedIn og hva kan det brukes til? Er det «bare» en online CV eller kan man få verdifulle kontakter via LinkedIn? Sverre Haugen deler LinkedIn-erfaringer som både bruker og headhunter.