MeyerHaugen

Hvordan kan man bruke AI til å skrive jobbsøknad?

Er det greit å bruke Chat GPT til å skrive jobbsøknad? Kan rekrutterere se om du har brukt AI til å skrive søknad? Sverre Haugen og Hanna Friis Hausken utforsker AI i ukens episode av Jobbsøkerpodcasten. Få tips til hvordan du kan bruke Chat GPT til skrive en jobbsøknad som er både personlig, tilpasset din arbeidsmotivasjon og den aktuelle stillingen du vil søke på.