MeyerHaugen

Vårt
samfunnsansvar

Vår triple bunnlinje

Visjonen vår er å sette standarden for fremtidens rekruttering. For å lykkes med dette har vi valgt å jobbe mot en trippel bunnlinje:

  • PEOPLE: Vi tror at nøkkelen til å lykkes er å sette menneskene først. Hvis vi klarer å bygge en organisasjon som setter ansatte først – da vil vi som en konsekvens lykkes med våre mål om innovasjon og økonomisk vekst og stabilitet.
  • PLANET: Vi skal jobbe med innovasjon og prosjekter som bidrar til at flere mennesker får verdifullt arbeid, og flere organisasjoner får ansatt talentene de trenger for å lykkes. Med et fokus på innovasjon og verdiskapende prosjekter skal vi bidra til at verden blir litt bedre.
  • PROFIT: For kunne jobbe med innovasjon og utvikling trenger vi størrelse og solid økonomi. Et fokus på å levere tjenester som markedet etterspør bidrar til dette, og sikrer at vi er en trygg arbeidsplass for våre ansatte.
Jobbintervju spørsmål

Miljø og bærekraftsfokus

MeyerHaugen er Miljøfyrtårnsertifisert og 100 % papirløse.

Vi reiser kollektivt så langt det går, og har en klar gjenbruksstrategi som benyttes ved alle internanskaffelser. Som Miljøfyrtårn støtter vi aktivt opp under flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Vi ønsker å gjøre vårt!

Pro bono-arbeid

MeyerHaugen ønsker å bidra til at flere mennesker finner meningsfullt arbeid og at færre faller utenfor arbeidslivet. Derfor dedikerer vi tid til arbeid med ulike pro bono-prosjekter. 

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til hvordan vi jobber med bærekraft eller vårt samfunnsansvar? Ta gjerne kontakt med oss.

Bilde av Jane Aamodt Haugland

Jane Aamodt Haugland

Administrerende direktør

jane@meyerhaugen.no
+47 909 89 954

Se alle ansatte