Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

">

MeyerHaugen

To make connections in the recruitment process with Frode Haaland


Frode Haaland har skrevet boken «Å knytte bånd». En bok om samspillet mellom jobbsøker og rekrutterer. Hvilke erfaringer kan vi trekke fra boken? Hvordan har mottakelsen av boken vært i de ulike rekrutteringsmiljøene?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.