MeyerHaugen

Avdelingsdirektør innsikt og analyse

Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, deler noen tanker om hva som kreves i rollen som avdelingsdirektør innsikt og analyse.