MeyerHaugen

Hvordan blir den nye digitale jobbhverdagen?

Hvordan blir den nye jobbhverdagen etter pandemien? Hvordan skal vi jobbe? Hvor skal vi jobbe? Hva har vi lært og hva er vi ferdig med? Her for du tips til både arbeidsgivere og medarbeidere.

I denne podcasten prater Petter Meyer med en av landets mest erfarne konsulenter innen endringsledelse, Stein Wesenberg fra TRI Consulting. Har du spørsmål om dette temaet, kontakt ham på telefon 480 50 552