MeyerHaugen

Kommunalbanken – Operational Risk Manager

Intervju med direktør for risikostyring Kjersti Ulset og HR-sjef Ola Melby i Kommunalbanken om rollen som Operational Risk Manager.