MeyerHaugen

NBIM SoMe-ansvarlig

Kommunikasjonssjef Marthe Skaar slipper oss inn bak sceneteppet i fondet og forteller om rollen som SoMe-ansvarlig for NBIM.