MeyerHaugen

Regionsdirektør Arktis, Innovasjon Norge

Intervju med divisjonsdirektør Helle Øverbye i Innovasjon Norge om rollen som regionsdirektør Arktis.