MeyerHaugen

Rekruttering til kommunenorge

Hvordan er det å rekruttere til de største organisasjonene i landet, kommunene? Klarer man sikre felles prosesser og få alle ledere til å bruke de samme systemene? Rekrutteringsrådet har intervjuet Jan Erik Gabrielsen (Kristiansand kommune) og Catrine Stenvold Øien (Tromsø kommune) for å lære mer om rekruttering til kommunene.