MeyerHaugen

Rollen som agent og rekrutterer


Hva er forskjellen på å jobbe som agent for arbeidsgiver og agent for kandidatene? Rekrutteringsrådet har intervjuet Dag Atle Meinich-Bache, daglig leder i Fretex Jobb om hva som er forskjellen mellom å hjelpe kandidater og arbeidsgivere. Hvordan kan man ved å tenke som en agent for kandidatene skape mer verdi for arbeidsgivere?