MeyerHaugen

Santander, Head of Tax

Vi har snakket med Kathlene Buland, Head of Account Control i Santander om rollen som Head of Tax.