MeyerHaugen

Seksjonsleder Kunstnerisk Vurdering, NFI

Intervju med avdelingsdirektør Terez Hollo-Klausen om rollen som seksjonsleder kunstnerisk vurdering i Norsk filminstitutt