MeyerHaugen

Sjefsarkitekt for Finansiering i Sparebank 1 Utivkling

Intervju med avdelingsdirektør for Finansiering Christin Løken og leder for Arkitektur Tore Steinmoen om rollen som sjefsarkitekt i Sparebank 1 Utvikling.