MeyerHaugen

Topplederpodcast med Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

Hva er Likestillings- og diskrimineringsombudets viktigste arbeidsoppgaver? Hvordan kan ledere og bedrifter tilrettelegge for likestilling og mangfold? I anledning kvinnedagen 8. mars har Siv Jensen og Petter Meyer invitert likestillings- og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon, inn i studio. Thon er tidenes første mannlige ombud og har lang erfaring som toppleder fra bl.a. Datatilsynet og Forbrukertilsynet.