MeyerHaugen

The Top Management Podcast w/ Ellen Amalie Vold, CEO in the Norwegian Venture Capital Association

Er finansbransjen bare høye dresskledde menn? Hva jobber NVCA med, og hvordan skal de sikre bedre mangfold i finans? Petter og Siv har fått besøk av Ellen Amalie Vold som forteller om investeringer i det grønne skiftet, morgendagens næringsliv og ønsket om mer mangfold i finansbransjen.