MeyerHaugen

Topplederpodcast med Tone Wille, konsernsjef i Posten Bring


Julen betyr travle tider for Posten. Likevel har antall ansatte i Posten sunket fra 30 000 til under 4 000. Hvordan sikrer man en kontrollert nedskalering, samtidig som man jobber med innovasjon og utvikling for å dekke nye behov i befolkningen? Vi har tatt en prat med konsernsjef Tone Wille om julepost, innovasjon og ulike lederstiler.