MeyerHaugen

Personal disasters at the workplace

Hva gjør du som leder når en personlig krise rammer en av dine medarbeidere? Hvordan oppfører du deg når en kollega går igjennom eksistensielle problemer? I denne podcasten lytter vi til erfaringene til Lena Sagen. Hun opplevede alle foreldres verste mareritt, å miste et barn. Vi har også med oss Bård Fossli Jensen. Han er barnelege, har doktorgrad i kommunikasjon og er forfatter av boken «Kommunikasjon med pasienter». Sammen utveksler vi erfaringer, teori, samt råd og tips.