MeyerHaugen

Personlige kriser på arbeidsplassen

Hva gjør du som leder når en personlig krise rammer en av dine medarbeidere? Hvordan oppfører du deg når en kollega går igjennom eksistensielle problemer? I denne podcasten lytter vi til erfaringene til Lena Sagen. Hun opplevede alle foreldres verste mareritt, å miste et barn. Vi har også med oss Bård Fossli Jensen. Han er barnelege, har doktorgrad i kommunikasjon og er forfatter av boken «Kommunikasjon med pasienter». Sammen utveksler vi erfaringer, teori, samt råd og tips.