MeyerHaugen

Tips til bedre IT rekruttering
Only admnistrator owned posts can execute the Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators. shortcode. This message is shown only to administrators.

Fire tips til bedre IT-rekruttering

De siste årene er det blitt krevende å rekruttere personer med relevant spesialistkompetanse innen IT. Det er for få relevante kandidater, til for mange jobber. Kandidatene kontaktes daglig med tilbud om «spennende muligheter». Sosiale medier kryr av kreative rekrutteringskampanjer og markedsføring rettet mot målgruppen. Som tidligere IT-utvikler kan jeg godt forstå hvorfor mange kandidater mister tillit til oss rekrutterere. Derfor vil jeg i denne artikkelen dele fire grunnleggende tips som kan være nyttige å tenke over dersom du skal ut og rekruttere IT-spesialister.

 

De eier om timingen er rett

Første tips er ikke unikt for rekruttering til IT-roller. Timing er alltid viktig – uansett rolle. Hvis en kandidat er klar for et jobbskifte, åpnes vinduet for at du kan rekruttere vedkommende. Og timing-vinduet er enda mer viktig når man rekrutterer attraktive IT-spesialister. Siden de hele tiden presenteres for muligheter, er de lei av å bli jaktet på. Dette må du forstå, og vise respekt for. Sjekk om vedkommende i det hele tatt er moden for å få informasjon om rollen, før du forklarer hva rollen handler om.

 

Vær personlig

De aller fleste som rekrutterer innen IT må kontakte veldig mange kandidater før de får svar. Dette gjør at IT-rekruttering fort blir et volum-spill, og det blir vanskelig å være personlig. Kandidatene du prøver å kontakte merker dette og er lei av å bli kontaktet av hodejegere som ikke vet noe om dem eller deres kompetanse. Før du tar kontakt med kandidater – sett deg inn i bakgrunnen deres, hva de kan, og forklar hvorfor du tror de kan være aktuelle for stillingen. Med andre ord – unngå masseutsendelser. Hvis kontakten er personlig tilpasset, øker sjansen for at du får svar.

 

Slutt å si hvor spennende muligheten er

Som rekrutterer er du trent på å forstå hva som er bra med organisasjonen du rekrutterer til, og hva som er spennende med akkurat den rollen du skal fylle. Dette er helt sentralt for å klare å selge rollen til kandidater. Utfordringen er at vi ofte prøver for hardt å selge rollene. Vi glemmer fort at det er kandidaten som sitter på fasiten om rollen er spennende eller ikke. Det som er spennende for noen, kan være kjedelig for andre. Forklar heller hva rollen er, så kan kandidaten selv avgjøre om det er spennende.

 

Forstå hva du faktisk rekrutterer til 

IT er et bredt domene. Enten du skal rekruttere utviklere, tjenesteansvarlige, data scientists, infrastrukturkonsulenter, virksomhetsarkitekter eller IAM-eksperter vil det være lettere om du forstår hva fagfeltet handler om. Du trenger virkelig ikke kunne programmere, men sett deg inn i hva det er, og vær nysgjerrig. Prøv å forstå hvordan arkitektur henger sammen med utvikling og forretningsbehov, hvorfor integrasjonsroller ofte organiseres sammen med datavarehusroller, og hva som er forskjellen på onprem og sky. Be ChatGPT forklare alle nye begreper du kommer over. Desto mer du lærer om IT-domenet, jo mer moro vil du ha når du rekrutterer til det. Og jo lettere vil det være å faktisk finne kandidater med relevant kompetanse.

 

Skrevet av Sverre Haugen, Partner i MeyerHaugen.

 

Har du spørsmål om IT-rekruttering? Ta kontakt med Petter Meyer eller Sverre Haugen.

Andre artikler

Only admnistrator owned posts can execute the Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators. shortcode. This message is shown only to administrators.
Only admnistrator owned posts can execute the Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators. shortcode. This message is shown only to administrators.