MeyerHaugen

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av MeyerHaugen AS (herunder kalt «MeyerHaugen» eller «vi»). Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan MeyerHaugen behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

MeyerHaugen er opptatt ditt personvern og din personlige integritet. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med rekruttering og rådgivning, i samsvar med den til enhver tid gjeldende personlovgivning (herunder personopplysningsloven av 15. juni 2018 og EUs
personvernforordning [GDPR]).

Behandlingsansvarlig

MeyerHaugen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsoppdrag vi gjennomfører. I noen få tilfeller behandler vi personopplysninger på vegne av våre oppdragsgivere, men i all hovedsak behandles dine personopplysninger på samme måte i begge tilfeller.

Kontaktperson hos MeyerHaugen:

Kontaktperson: Personvernombud, Veronica Truong Jensen
Telefonnummer: 91 85 28 85
E-postadresse: veronica@meyerhaugen.no
Adresse: Olav Vs gate 5, 0161 Oslo

Hvilke personopplysninger vi kan ha om deg

I forbindelse med rekrutteringsoppdrag vil MeyerHaugen samle inn personopplysninger om våre kandidater, dette er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personopplysninger vi registrerer om deg er:
– Navn
– Alder
– Kjønn
– Nasjonalitet
– Bostedsadresse
– epostadresse og telefonnummer
– CV
– referansesamtaler og interne vurderinger.

Vi vil innhente samtykke i de tilfeller hvor det vil være aktuelt med utvidet behandling av personopplysninger som ved testing, bakgrunnssjekk, kredittsjekk og lignende.

Hva personopplysningene brukes til

Ved gjennomføring av rekrutteringsoppdrag vil vi ha behov for dine personopplysninger, dette for å kunne kontakte deg og behandle ditt kandidatur i rekrutteringsprosesser eller/og om du ønsker å bli vurdert opp mot fremtidige stillinger.

Hvem vi deler personopplysninger med

I løpet av rekrutteringsprosessen må vi på et tidspunkt dele dine personopplysninger med den aktuelle oppdragsgiver til den spesifikke stilling.

Dersom du har registrert deg hos oss, i vår kandidatdatabase, på generelt grunnlag, vil det være nødvendig å dele opplysninger som kommer frem i din CV med mulige oppdragsgivere (arbeidsgivere). Vi vil ivareta din personlige integritet og utvise diskresjon ovenfor oppdragsgiver.

Databehandlere

MeyerHaugen vil kun dele dine personopplysninger med tredjepart dersom disse leverer tjenester innen tekniske løsninger til MeyerHaugen. Vi har inngått databehandleravtaler med våre underleverandører for å sikre dine rettigheter, dvs. at dine personopplysninger ikke kan brukes til
andre formål enn det som er blitt avtalt med deg. Våre underleverandører har severe lokalisert innen EU/EØS.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger kun etter samtykke fra deg. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger til rekrutteringsformål, kan du når som helst kontakte oss. Du kan trekke ditt samtykke når du vil og du har mulighet til å få dine opplysninger slettet.

Dersom du samtykker til at vi lagrer dine personopplysninger, CV og søknad med tanke på fremtidige jobbmuligheter, vil vi lagre opplysningene i 3 år. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger blir slettet.

Vi må dessuten respektere eventuelle krav om lagring i henhold til lov.

Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan når som helst kreve retting og sletting av dine opplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving.

Personopplysninger vi har registrert om deg og som vi behandler i forbindelse med rekrutteringsformål er til enhver tid basert på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake, da vil opplysningene om deg bli slettet.

Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få disse rettet.

Du kan til enhver tid be om at vi begrenser og/eller motsette deg vår bruk av dine personopplysninger. Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i forkant, slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og forsøke å håndtere situasjonen internt. Se vår kontaktinformasjon under punkt «Behandlingsansvarlig».

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme unntak som gjør seg gjeldende i enkelte situasjoner, og rettighetene ikke er absolutte. Du kan når som helst kontakte oss om du ønsker å bruke dine rettigheter.

Oppdatert 5. mars 2020.