MeyerHaugen

Om
MeyerHaugen

Snarveier

Om oss

Vår triple bunnlinje

Om oss

Verdier

Om oss

Ansatte

Vår visjon

Vi skal sette standarden for fremtidens rekruttering

Om oss

MeyerHaugen ble stiftet i 2018 med mål om å sette standarden for fremtidens rekruttering. Siden etableringen har vi opplevd en kraftig vekst. I dag er vi 19 ansatte lokalisert i Vika, i Oslo.

Vi jobber målrettet med å utfordre rekrutteringsbransjen ved å tenke nytt om hvordan rekruttering kan forbedres og forenkles. Gjennom vår sandkassetilnærming har selskapet kontinuerlig testet nye metoder og tilnærminger i jakten etter bedre og mer hensiktsmessige måter å kople mennesker og muligheter på. Dette har ledet til arbeidsmåter som skiller oss fra mange av våre konkurrenter:
  • Vi spiller inn skreddersydde stillingspodcaster sammen med bedriftens rekrutterende leder til alle stillinger. Podcasten sikrer flere relevante kandidater å velge mellom og kandidatene er gjennomgående mer motivert for stillingen
  • Vi har fokus på kandidatopplevelsen og måler kandidatopplevelsen i våre prosesser. Alle kandidater som mottar avslag i prosessen gis tilbud om gratis digitalt jobbsøkerkurs
  • Vår markedsavdeling sikrer effektiv annonsering basert på return on investment for kunden. Vi benytter kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å optimalisere kampanjene i sosiale medier
  • Vi produserer podcastseriene Topplederpodcasten og Rekrutteringsrådet hvor vi deler innsikt og kompetanse
  • Vi har et gjennomgående fokus på bærekraft og miljø. Vi er eksempelvis 100% papirløse og selvsagt Miljøfyrtårn sertifiserte
  • Vi er et sterkt fagmiljø med DNV GL-sertifiserte rekrutterere, med stort fokus på kompetanseheving og videreutdanning

Våre verdier

MeyerHaugen er et profesjonelt fellesskap som er oppriktig, utfordrer og møter alle med respekt.

Profesjonell

Profesjonalitet handler om faglig styrke og integritet.

Profesjonalitet er kjernen som sikrer verdi for våre kunder, kandidater og ansatte. Ved å ha et fokus på å levere kvalitet i alle ledd legger vi grunnlaget for gode relasjoner og verdiskapning.

Oppriktig​

Oppriktig kommunikasjon er åpen og ærlig, uten baktanke. Oppriktighet sikrer at MeyerHaugens huskes som et solid rekrutteringsselskap. Vi skal være ekte, og vil aldri bevisst skjule noe. Dette er vårt styrende prinsipp i samhandling med kandidater, kunder og kollegaer.

Utfordrer​

For å sette standarden for fremtidens rekruttering må vi utfordre etablerte sannheter. Helt siden oppstarten har MeyerHaugen dyrket en kultur som tør å feile, for å finne nye arbeidsmåter. Dette krever også at vi utfordrer hverandre og kunder, og står for det når vi tror på noe. Noen ganger krever dette også at vi utfordrer oss selv.

Fellesskap​

Et felleskap er sterkere enn individer som står alene.
Når du jobber i MeyerHaugen står du ikke alene. Vi jobber selvstendig, mot et felles mål, og ved å hjelpe hverandre når vi målet. Felleskapet sikrer at vi leverer verdi til kunder og kandidater. En for alle – alle for en.

Respekt​

Respekt er handler om å verdsette forskjeller, og forstå at andres perspektiv har verdi.
Vi tror på mangfold. Vi ønsker å ansette personer som har forskjellige perspektiver og variert erfaring. Respekt er en grunnleggende byggesten for å lykkes med en trygg kultur, hvor ansatte, kunder og kandidater kan være seg selv, og føle seg verdsatt.

Våre ansatte