MeyerHaugen

Om
MeyerHaugen

Snarveier

Om oss

Vår triple bunnlinje

Om oss

Verdier

Om oss

Ansatte

Vår visjon

Vi skal sette standarden for fremtidens rekruttering

Om oss

Mange organisasjoner sliter med å få tak i de rette menneskene. På den andre siden opplever mange at det er vanskelig å finne den riktig jobben. Men hvorfor er det slik? MeyerHaugen ble stiftet i 2018 med et mål om å finne svaret på hvordan rekruttering kan gjøres bedre. Siden da har vi opplevd en kraftig vekst. I dag er MeyerHaugen 17 ansatte lokalisert i Vika, i Oslo.

Vårt mål er å finne bedre måter drive rekruttering. Dette har ledet til arbeidsmåter som skiller oss fra mange andre:
  • Vi benytter podcast som et effektivt tillegg til stillingsannonser. Stillingspodcaster sikrer mer relevante kandidater, mer effektive intervjuer og bedre kandidatopplevelse.
  • Vi utfordrer etablerte organisasjonsmodeller innen rekruttering. Samtlige ansatte er del av samme felleskap og bonusmodell som sikrer samhandling og fokus på felles resultat.
  • Vi jobber med sandkassemetodikk for å sette standarden for morgendagens rekruttering. Sandkassemetodikk betyr at vi har en lav terskel for å teste nye metoder, teknologi og prosessendringer, for å vurdere om de gir verdi i rekrutteringsprosessene. Det som fungerer tar vi videre.
  • 100% papirløst. Hos oss finner du verken printere eller makuleringsmaskiner. Dette bidrar til å minske vårt klimaavtrykk og gjør det mye enklere å operere i tråd med GDPR.

Vår triple bunnlinje

Vi tror det er et behov for å tenke nytt om rekruttering. Veldig mange organisasjoner har utfordringer med å rekruttere menneskene de trenger. Samtidig opplever veldig mange jobbsøkere at det er vanskelig å navigere jobbmarkedet.

Visjonen vår er å sette standarden for fremtidens rekruttering. For å lykkes med dette har vi valgt å jobbe mot en trippel bunnlinje:

 

  • PLANET: Vi skal jobbe med innovasjon og prosjekter som bidrar til at flere mennesker får verdifullt arbeid, og flere organisasjoner får ansatt talentene de trenger for å lykkes. Med et fokus på innovasjon og verdiskapende prosjekter skal vi bidra til at verden blir litt bedre.
  • PROFIT: For kunne jobbe med innovasjon og utvikling trenger vi størrelse og solid økonomi. Et fokus på å levere tjenester som markedet etterspør bidrar til dette, og sikrer at vi er en trygg arbeidsplass for våre ansatte.
  • PEOPLE: Vi tror at nøkkelen til å lykkes er å sette menneskene først. Hvis vi klarer å bygge en organisasjon som setter ansatte først – da vil vi som en konsekvens lykkes med våre mål om innovasjon og økonomisk vekst og stabilitet.
Jobbintervju spørsmål

Våre verdier

MeyerHaugen er et profesjonelt fellesskap som er oppriktig, utfordrer og møter alle med respekt.

Profesjonell

Profesjonalitet handler om faglig styrke og integritet.

Profesjonalitet er kjernen som sikrer verdi for våre kunder, kandidater og ansatte. Ved å ha et fokus på å levere kvalitet i alle ledd legger vi grunnlaget for gode relasjoner og verdiskapning.

Oppriktig​

Oppriktig kommunikasjon er åpen og ærlig, uten baktanke. Oppriktighet sikrer at MeyerHaugens huskes som et solid rekrutteringsselskap. Vi skal være ekte, og vil aldri bevisst skjule noe. Dette er vårt styrende prinsipp i samhandling med kandidater, kunder og kollegaer.

Utfordrer​

For å sette standarden for fremtidens rekruttering må vi utfordre etablerte sannheter. Helt siden oppstarten har MeyerHaugen dyrket en kultur som tør å feile, for å finne nye arbeidsmåter. Dette krever også at vi utfordrer hverandre og kunder, og står for det når vi tror på noe. Noen ganger krever dette også at vi utfordrer oss selv.

Fellesskap​

Et felleskap er sterkere enn individer som står alene.
Når du jobber i MeyerHaugen står du ikke alene. Vi jobber selvstendig, mot et felles mål, og ved å hjelpe hverandre når vi målet. Felleskapet sikrer at vi leverer verdi til kunder og kandidater. En for alle – alle for en.

Respekt​

Respekt er handler om å verdsette forskjeller, og forstå at andres perspektiv har verdi.
Vi tror på mangfold. Vi ønsker å ansette personer som har forskjellige perspektiver og variert erfaring. Respekt er en grunnleggende byggesten for å lykkes med en trygg kultur, hvor ansatte, kunder og kandidater kan være seg selv, og føle seg verdsatt.

Våre ansatte