MeyerHaugen

Styrerekruttering

Rekruttering til styrer

Et våkent og kompetent styre spiller en avgjørende rolle for en virksomhets utvikling og måloppnåelse. Et konkurrentbilde i stor endring, omskiftelige rammebetingelser og en utfordrende geopolitisk handelssituasjon er blitt hverdagen for mange selskaper. Det påvirker også hvilken kompetanse styret trenger for å være i stand til å møte disse utfordringene.

Vi opplever at virksomheter i større grad etterspør styremedlemmer som:

  • gjenspeiler mangfoldet i samfunnet
  • har et globalt mindset og bringer inn internasjonaler erfaringer og perspektiver
  • opptatt av bærekraftig og fornybare løsninger og anerkjenner hvordan ulike forretningspraksiser kan bidra til å støtte opp under virksomhetens samfunnsansvar
  • god etisk og kulturell forståelse og evne til å forstå virksomhetens kultur
  • evne å tilpasse seg ulike forretningsmiljø og anvende teknologiske nyvinninger 
  • kan operere innenfor fleksible styremodeller og evner å møte krav og forventninger til nye måter å styre på
  • forstår risikostyring og krisehåndtering
  • genuint opptatt av å skape resultater sammen med andre og som evner å utfordre, tenke nytt og pushe virksomheten fremover

Vi har spesialisert oss på å identifisere dyktige styremedlemmer. Ved hjelp av vår searchmetodikk, nettverk og AI-optimaliserende systemer presenterer vi nye kandidatprofiler i tråd med  etterspurte kompetansekrav.   

Jobbintervju spørsmål

Nye regler fra 2024

I 2024 innføres krav om minst 40% kjønnsbalanse i styret for mellomstore og store bedrifter. Dette omfatter om lag 8 000 selskaper og 6 600 nye styrerepresentanter i første omgang.

Reglene innføres allerede fra 2024 og vil omfatte om lag 8 000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20 000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 

 

Regjeringens beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres neste år blir det behov for om lag 6 600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

Kilde: regjeringen.no

Er du interessert i å bli vurdert for styreverv?

Registrer din CV dersom du ønsker å bli vurdert for styreverv. Din CV vil bli søkbar i vår database for styremedlemmer.

Databasen for styremedlemmer er adskilt fra selskapets kandidatbase som benyttes i rekrutteringsøyemed. Dersom du ønsker å registrere deg for ledige stillinger, kan du gjøre dette her.

Vil du vite mer?

Vil du høre mer om hvordan vi rekrutterer til styrer, foreninger eller bedrifter?

Kontaktpersoner

Bilde av Jane Aamodt Haugland

Jane Aamodt Haugland

Administrerende direktør

jane@meyerhaugen.no
+47 909 89 954

Se alle ansatte