MeyerHaugen

Medietilsynet

Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på mediefeltet, og skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Medietilsynet skal fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen, og ønsker å være et ledende kompetansemiljø på mediefeltet.

Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet. Vi holder til i Fredrikstad og har i underkant av 40 ansatte. Tilsynet består av tre fagavdelinger og en avdeling med ansvar for administrative oppgaver.

Podcast

For å gi deg en bedre forståelse av Medietilsynet og stillingene det rekrutteres til, så er det spilt inn en podcast med Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hun forteller om hvordan Medietilsynet nå styrker seg på flere fagfelt og søker dyktige og engasjerte medarbeidere som er motivert for å bidra til å løse Medietilsynets viktige samfunnsoppdrag.

Om Medietilsynet

Ledige stillinger