MeyerHaugen

Medietilsynet

Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på mediefeltet, og skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Medietilsynet skal fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen, og ønsker å være et ledende kompetansemiljø på mediefeltet.

Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet. Vi holder til i Fredrikstad og har i underkant av 40 ansatte. Tilsynet består av tre fagavdelinger og en avdeling med ansvar for administrative oppgaver.

Podcast

For å gi deg en bedre forståelse av Medietilsynet og stillingene det rekrutteres til, så er det spilt inn en podcast med Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hun forteller om hvordan Medietilsynet nå styrker seg på flere fagfelt og søker dyktige og engasjerte medarbeidere som er motivert for å bidra til å løse Medietilsynets viktige samfunnsoppdrag.

Om Medietilsynet

Ledig stillinger

Avdelingsdirektør for innsikt og analyse

Vi søker deg som har lyst til å lede Medietilsynets avdeling for innsikt og analyse i en spennende utviklingsfase. Til stillingen ligger det overordnede ansvaret for leveranser innenfor utredning, innsiktsproduksjon, data og analyse. Det er også ønskelig at den som ansettes, kan lede Medietilsynets pågående digitaliseringsprosjekt og ha det overordnede ansvaret for it-sikkerhet i virksomheten. Stillingen innebærer personalansvar for seks medarbeidere og budsjettansvar.

Åpen søknad

Er du interessert i å jobbe i Medietilsynet, men finner ikke den perfekte jobben på denne siden? Send oss gjerne en åpen søknad. 

Utgåtte stillinger

Kritisk medieforståelse (rådgiver/seniorrådgiver)

Et stadig mer komplekst medielandskap, fremvekst av desinformasjon etc. stiller større krav til kritisk medieforståelse og digital dømmekraft i befolkningen. Medietilsynet søker deg som har lyst til å bidra i vårt arbeid med å utvikle læringsopplegg, råd og kommunikasjonstiltak, særlig rettet mot sårbare grupper. Vi ser etter en person som er interessert i å følge med på fagfeltet både i Norge og internasjonalt, og som er vant til å samarbeide både med interne og eksterne krefter. Du blir sentral i å videreutvikle og styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor kritisk medieforståelse.

Søknadsfrist utgått

Utreder (rådgiver/seniorrådgiver)

Blant Medietilsynets kjerneoppgaver er å innhente, utarbeide og formidle fakta, analyser og innsikt på mediefeltet. Spennet er stort, og omfatter alt fra undersøkelser om nordmenns medievaner til mediepolitiske utredninger. Nå trenger vi en dyktig utreder, som kan tilføre oss kompetanse og kapasitet. Du trives med å analysere og utvikle faktabaserte narrativ og føre større rapporter og utredninger i pennen. Du er opptatt av samfunnsutviklingen og interessert i mediefeltet, og liker å se faktabasert innsikt i en større sammenheng. Kjennskap til politiske prosesser og det norske medielandskapet er en fordel.

 

Søknadsfrist utgått.

Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Medietilsynet har blant annet ansvar for å forvalte statens mediestøtteordninger, gi konsesjoner til kringkasting og føre tilsyn etter kringkastingsregelverket. Vi søker etter en engasjert jurist, som skal jobbe særlig med saksbehandling og tilsyn på våre ansvarsområder. Du er interessert i Medietilsynets samfunnsoppdrag, og har lyst til å jobbe med varierte oppgaver i et team sammen med erfarne jurister. Om du har erfaring med EU/EØS-rett og/eller er opptatt av dette området, er det et pluss. Lær mer om stillingen i stillingspodcasten.


Søknadsfrist utgått.

Virksomhets- og økonomistyring (rådgiver/seniorrådgiver)

Har du lyst til å jobbe tett sammen med Medietilsynets ledergruppe og ha en sentral rolle i vårt arbeid med virksomhets- og økonomistyring? Vi er på jakt etter en analytisk og strukturert person med økonomikompetansen, som motiveres av å bidra til effektiv drift og god virksomhetsstyring i en etat med et spennende samfunnsoppdrag.

 

Søknadsfrist utgått.

 

Analytiker (rådgiver/seniorrådgiver)

Blant Medietilsynets kjerneoppgaver er å innhente, utarbeide og formidle fakta, analyser og innsikt på mediefeltet. Spennet er stort, og omfatter alt fra undersøkelser om nordmenns medievaner til mediepolitiske utredninger. Nå ser vi etter en dyktig analytiker som brenner for faktabasert innsiktsarbeid. Du ser deg selv som en tallknuser som liker å stupe ned i – og kvalitetssikre tall og fakta. Du trives med å analysere og utvikle faktabasert innsikt, og bør ha erfaring med databehandling og analyse.

 

Søknadsfrist utgått.