MeyerHaugen

Norsk filminstitutt (NFI)

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 600 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill.

Norsk filminstitutt skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning. Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. Nå søker vi flere dyktige medarbeidere.

Ledig stillinger

Som produksjonsrådgiver bidrar du til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet. Produksjonene skal ha potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje.

 

Søknadsfrist utløpt.

Vi vil ha deg som ønsker å bidra til at norske filmer og serier får de beste rammene og vekstvilkårene i Europa. Du ser og forstår den kraftige utviklingen som pågår i sektoren. Du vil på stødig vis lede og videreutvikle et kompetent fagmiljø, som har en sentral rolle i å realisere NFIs oppdrag med å sette norsk filmpolitikk ut i livet.

 

Søknadsfrist utløpt.