MeyerHaugen

Arendalsuka rekruttering
  • Artikler /
  • Debatt: Fremtidens Arbeidsmarked, Arendalsuka 2022

Debatt: Fremtidens Arbeidsmarked, Arendalsuka 2022

Hvordan skal vi håndtere stor mangel på kompetanse innen flere bransjer og fagområder? Hvordan blir vi bedre på mangfold og inkludering i arbeidslivet? Dette er bare noen av spørsmålene vi ville forsøke å finne svar på under årets Arendalsuke.

 

Tidligere finansminister Siv Jensen debuterte som debattleder, med deltakere 1. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim og stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeidspartiet.

 

Hva kan vi konkret gjøre for at flere legger tilrette for inkludering i arbeidslivet?

– Holdningsskapende arbeid og så kan det også handle om praktiske verktøy. Skjulte navn på søkerlister, kan være en måte å sørge for at folk kommer på intervju. Vi er nødt til å vise frem hvilken verdi folk har i arbeidslivet, vi er nødt til å skape en positivitet rundt det å inkludere. Det å ha et tema på en debatt, er med på å gjøre dette, sier Tuva Moflag.

 

Både Moflag og Asheim er opptatt av å skape inkludering i arbeidslivet. Både av de med en funksjonsnedsettelse, de uten uten fullført grunnskole, de som opplever diskriminering på bakgrunn av navn eller kjønn, eller annet. Alle skal inkluderes.

 

– Veldig mye av det (inkludering) handler om holdninger. Nettopp det at man hadde denne inkluderingsdugnaden, hvor man sa at 5% av jobber som utlyses i offentlig sektor, skal være for folk med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen blant annet. Det er en viktig foregang, også for å se hva er det som skal til for å legge til rette i arbeidslivet. Vi må også senke risikoen for mange av de som ansatter, for at de skal ta sjangsen og prøve fler, forteller Asheim.

Arendalsuka MeyerhHaugen

Hele debatten kan du se her: