MeyerHaugen

DNB Markets

Hos DNB Markets sitter Norges største kompetansemiljø på verdipapirer. Vårt meglerhus er ledende både i størrelse og i bredden av tjenester og produkter.

Seksjon Risikostyring består av 23 medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika, Oslo. Seksjonen er en sentral utviklings-, støtte- og kontrollfunksjon i DnB Markets og har blant annet ansvaret for identifisering av risikofaktorer, verdsettelsesmetoder, kvantifisere konsekvenser av nye reguleringer, samt generell utvikling av risikoberegning og verdsettelsessystemer samt daglig risikorapportering i DNB Markets og Treasury. Seksjonen består av tre avdelinger, Kvantifisering, Analyse og Risikorapportering. Seksjonen samarbeider tett med frontmiljøet i Markets og med andre miljøer i konsernet. Seksjonen er en viktig tilrettelegger for gode beslutninger på alle nivå.

Podcast

For å gi deg en bedre forståelse av DNB Markets og stillingene det rekrutteres til, så er det spilt inn en podcast med rekrutterende leder Nils Gunnar Brattlie og hans kollega Mikael Radomski.

Ledig stillinger

Risk Manager

Analyseavdelingen i seksjon Risikostyring består i dag av tre ansatte som har ansvar for kapitalregulering, likviditet, kredittrisiko og collateral management. Vi ser nå etter en ny kollega som har stor interesse for fagområdet og som kan levere gode analyser. Analyseavdelingen skal ha god kjennskap til regulatoriske krav samt tilhørende rapportering som er relevant for DNB Markets. Derfor er det en fordel at du har kjennskap til regulatoriske rammevilkår og bankens balanse. I denne stillingen vil du få bruk for dine evner til å samhandle, ta initiativ, forankre og engasjere på tvers i organisasjonen. 

 

Søknadsfrist utløpt.

Quantitative Risk Manager

Avdeling Kvantifisering under seksjon Risikostyring har ansvar for å videreutvikle nye metoder og verktøy for verdsettelse og beregning/oppfølging av risiko. Vi bruker både systemer fra eksterne leverandører samtidig som vi utvikler egen beregningsinfrastruktur ved behov. Vårt ansvarsområde ligger dermed i skjæringspunktet mellom matematisk finans og IT. Som medlem i teamet vil du spille en viktig rolle i den daglige driften, samt delta i strategiske prosjekter knyttet til verdivurdering, risikoberegning, systemutvikling og regulatoriske endringer. Nå ønsker vi å styrke laget.

 

Søknadsfrist utløpt.