MeyerHaugen

Daglig Leder  – Lær Kidsa Koding 
Lær Kidsa Koding arbeider for at alle barn og unge i Norge får mulighet til å lære programmering, utforske teknologi og få innblikk i informatikk som fagområde. Ved å legge til rette for ildsjeler på tvers av landet hjelper vi barn og unge med å bli mer enn brukere av teknologi – de lærer å forme sin egen hverdag og bli skapere av teknologi. 

De frivillige i Lær Kidsa Koding har oppnådd mange gode resultater , og bevegelsen nyter et godt omdømme både blant bedrifter, befolkningen, politikere, akademia og skoleverket. Bevegelsen har en raus og inkluderende kultur, der folk fra forskjellige deler av samfunnslivet bidrar med sine kunnskaper, og knytter kontakt på tvers i næringslivet, politikk og akademia.

I dag er det både stort underskudd på teknologikompetanse og store variasjoner i tilbudet til barn og unge i Norge, dermed er samfunnsansvaret og jobben Lær Kidsa Koding gjør viktigere enn noensinne. Nå trenger vi en nøkkelperson som kan utvikle organisasjonen videre, og profesjonalisere og løfte videre drift. Vi ser derfor etter en daglig leder.

Om jobben
Daglig Leder for Lær Kidsa Koding skal bidra til å bygge en bevegelse som støtter opp om den frivillige innsatsen som gjøres på tvers av landet. Oppsummert handler dette om tre viktige fokusområder: 

  1. Å videreutvikle et sterkt felleskap av frivillige som drifter initiativene Lær Kidsa Koding tilbyr 
  2. Videreutvikle et godt samarbeid med bedriftene som ser viktigheten av og støtter Lær Kidsa Koding
  3. Å sikre at Lær Kidsa Koding er en god og relevant samarbeidspartner for skolen når det gjelder programmeringsfaget og unges interesse for koding

Som daglig leder vil du måtte jobbe meget selvstendig, i tett samarbeidet med styret i Lær Kidsa Koding. Gitt jobben vil du ha en bred kontaktflate ut mot en stor organisasjon av frivillige samt viktige samarbeidsbedrifter. Rollen har ansvar for følgende oppgaver:

For at du skal trives i jobben som vår nye daglige leder må du brenne for det vi skal oppnå. Dette gir deg energi til å gjøre jobben. Jobben handler i stor grad om kommunikasjon og relasjon med andre, men stiller samtidig høye krav til selvstendighet. Selv om styret er både aktivt og støttende er du foreløpig er den eneste fulltids ansatte, og sitter ofte alene med belsutninger og praktisk ansvar. 

Do you want to know more?
Her kan du høre et podkastintervju om jobben med to av styrets medlemmer. 

Om Lær Kidsa Koding 
Lær Kidsa Koding er et nettverk for alle i Norge som er opptatt av verdien av å lære barn IT. Bevegelsen skal være en arena for samspill, engasjement og lokale muligheter. Gjennom Lær Kidsa Koding skal de lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud. Lær Kidsa Koding bistår lokale aktiviteter og har et tydelig verdigrunnlag og retningslinjer for bruk av navn, logo, etc

Lær Kidsa Koding arbeider for å utvikle lærestoff og undervisningsopplegg på flere nivå og for et mangfold av teknologi.

Organisasjonen er et løst organisert frivillig nettverk av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet. Oppsummert er vi summen av de aktivitetene som til enhver tid foregår rundt i landet.