MeyerHaugen

TINE skal rekruttere Teknisk Innkjøper til konsernets sentrale innkjøpsavdeling og ser etter deg som motiveres av å bygge opp, koordinere og standardisere det vi driver med. Senior Kategoriansvarlig Teknisk Innkjøp inngår i teamet for tekniske kjøp og vil i hovedsak støtte TINE’s produksjon i deres behov for innkjøp av maskiner og utstyr. Stillingen rapporterer til Innkjøpssjef – tekniske kjøp. Som senior kategoriansvarlig innkjøper i TINE blir man del av et team på 6 medarbeidere med høy fagkompetanse innen tekniske innkjøp. Teamet kjennetegnes av dyktige kolleger, som støtter hverandre og bidrar til å gjøre hverandre gode. Totalt består innkjøpsavdelingen av 22 personer og har en flat organisasjonsstruktur bestående av en liten ledergruppe og innkjøpere med ekspertise innen ulike innkjøpskategorier.

Hva er ditt ansvar

Investeringskjøp med fokus på å sikre effektiv produksjon vil være en sentral oppgave i denne stillingen. Produksjonsutstyret skal bidra til å oppnå effektiv og fleksibel produksjon som gir økt konkurransekraft og produksjonskapasitet.
Sentrale oppgaver vil være knyttet til å jobbe strategisk og langsiktig med kategorien tekniske kjøp, samtidig som du skal gjennomføre prosjekter for investeringskjøp og rammeavtaler. Arbeidet følger godt etablerte prosesser, men det er samtidig behov for kreativitet og nytenkning i innkjøpsarbeidet. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef for tekniske innkjøp og logistikk. Du har stor frihet under ansvar i denne rollen, og vi forventer at du jobber selvstendig. Arbeidssted er Trondheim eller Oslo. Noe reising må påregnes i denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hvem er du

Du har sannsynligvis en teknisk/ingeniør utdanning på bachelor eller masternivå, men lang relevant erfaring, kan kompensere. Vi ser for oss at du har noen års erfaring fra teknisk- og strategiske innkjøp. Dersom du har erfaring fra internasjonale kjøp, teknisk salg eller produksjon og innehar kompetanse fra produksjon / prosessanlegg og produksjon av næringsmidler eller annen prosessindustri, kan du være den vi ser etter. Vi tror for øvrig at du har god kontrakts- og juridisk forståelse, og har både ledet kontraktsforhandlinger og inngått service- og rammeavtaler for produksjonsutstyr. Du behersker både norsk og engelsk på forhandlingsnivå. Har du i tillegg erfaring fra prosjektledelse og anskaffelsesprosesser, vil dette være svært relevant for denne stillingen. Videre tror vi du har god business- og strategisk forståelse med en sterk driv etter å oppnå gode resultater og levere kvalitet. De som kjenner deg vil beskrive deg som en kontaktskapende person med gode formidlingsevner og stor gjennomføringskraft. Med en analytisk tilnærming liker du å utfordre etablerte løsninger. Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, tror vi du vil trives hos oss!

Hva får du

I denne rollen får du stor påvirkning både internt i selskapet og mot andre selskaper og leverandører til TINE. Du vil være ekspert på innkjøpsprosessen og lede våre interne kunder gjennom denne på en forutsigbar og profesjonell måte. Gjennom din kompetanse sikrer vi at kontraktene våre er tilgjengelige og enkle å benytte for våre interne kunder. Du vil få ansvar for å utvikle og forbedre måten vi jobber på, og aktivt etterspørre og dele kompetanse og erfaringer med kollegaene. I tillegg vil du være en pådriver for at TINE når sine bærekraftmål. Hos oss får du mulighet til å videreutvikle deg faglig og bli en del av et miljø med svært kompetente og hyggelige kolleger.

Do you want to know more?

Lytt gjerne til podcastintervju med innkjøpssjef Torbjørn Haug:
https://soundcloud.com/meyerhaugen/intervju-om-stillinger-i-innkjop-tine/s-AShCzv9Xlqg

Ta kontakt med Ellen Ruth (ellen@meyerhaugen.no / 907 28 963) i MeyerHaugen for mer informasjon eller en uformell prat om stillingen.

Innkommende søknader vurderes fortløpende.