MeyerHaugen

TINE SA skal rekruttere teknisk innkjøper til konsernets sentrale innkjøpsavdeling. Kategoriansvarlig transport, bilmateriell og tekniske leveranser, vil være ansvarlig for utvikling av kategoristrategier og anbudsprosesser, og vil være en viktig støtte for konsernområde TINE Logistikk og produksjon i anskaffelser av transporttjenester, transportmateriell og teknisk utstyr- og materiell. Rollen inngår i teamet for tekniske kjøp, og stillingen rapporterer til Innkjøpssjef – tekniske kjøp. Denne stillingen spiller en sentral rolle i anbudsfasen før ansvaret overleveres drift. Innkjøp skal støtte og bidra til å sikre leveransen av god og stabil merkevarekvalitet på våre produkter, med et overordnet fokus på å øke TINE’s konkurransekraft ved å utnytte produksjonskapasiteten effektivt.

Som kategoriansvarlig innkjøper i TINE blir du del av et team på 6 medarbeidere med høy fagkompetanse innen tekniske innkjøp. Teamet kjennetegnes av dyktige kolleger, som støtter hverandre og bidrar til å gjøre hverandre gode. Totalt består innkjøpsavdelingen av 22 personer og har en flat organisasjonsstruktur bestående av en liten ledergruppe og innkjøpere med ekspertise innen ulike innkjøpskategorier.

Hva er ditt ansvar

Sentrale oppgaver vil være knyttet til å jobbe strategisk og langsiktig med kategorien tekniske kjøp, samtidig som du skal gjennomføre prosjekter for investeringskjøp og rammeavtaler. Arbeidet følger godt etablerte prosesser, men det er samtidig behov for kreativitet og nytenkning i innkjøpsarbeidet. Stillingen innebærer stor frihet under ansvar, og vi forventer at du trives med å jobbe selvstendig. Arbeidssted for stillingen er i Oslo og noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 

Hvem er du

Du har sannsynligvis utdannelse på bachelornivå innenfor logistikk eller økonomi og har god teknisk forståelse/interesse. Teknisk utdannelse kan også være aktuelt. Vi ser for oss at du har noen års arbeidserfaring og opparbeidet en god innkjøpskompetanse. Dersom du har kompetanse på transport/logistikk og ruteplanlegging, samt interesse for teknisk utstyr og installasjoner, kan du være den vi ser etter. Vi tror for øvrig at du har god kontrakts- og juridisk forståelse, og har dokumentert gjennomføringsevne i prosjekt og forhandlinger, samt analysearbeid. Videre tror vi du har generelt god teknisk og økonomisk forståelse med en sterk driv etter å oppnå gode resultater og levere kvalitet.
Dine kolleger beskriver deg som en kontaktskapende lagspiller med gode formidlingsevner og stor gjennomføringskraft. Du er komfortabel med å jobbe innenfor fastlagte prosedyrer og retningslinjer og har en systematisk og løsningsorientert tilnærming. Du trives med å ta tak i problemer og finne nye løsninger.
Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, tror vi du vil få en givende jobb hos oss!

Hva får du

I denne rollen får du stor påvirkning både internt i selskapet og mot andre selskaper og leverandører til TINE. Hvis du motiveres av et ønske om å lære og utvikle deg innen innkjøpsfaget, vil du sannsynligvis både lykkes og trives hos oss.
Du vil være en ressurs på innkjøpsprosessen og støtte våre interne kunder gjennom denne på en forutsigbar og profesjonell måte. Gjennom din kompetanse sikrer vi at kontraktene våre er tilgjengelige og enkle å benytte for våre interne kunder. Du vil få ansvar for å utvikle og forbedre måten vi jobber på, og aktivt etterspørre og dele kompetanse og erfaringer med kollegaene. I tillegg vil du være en pådriver for at TINE når sine bærekraftmål. Hos oss får du stor mulighet til å videreutvikle deg faglig og bli en del av et miljø med svært kompetente og hyggelige kolleger.

Do you want to know more?

Lytt gjerne til podcastintervju med innkjøpssjef Torbjørn Haug:
https://soundcloud.com/meyerhaugen/intervju-om-stillinger-i-innkjop-tine/s-AShCzv9Xlqg

Ta kontakt med Ellen Ruth (ellen@meyerhaugen.no / 907 28 963) i MeyerHaugen for mer informasjon eller en uformell prat om stillingen.

Innkommende søknader vurderes fortløpende.