MeyerHaugen

Leder IT Skadeforsikring

For å gi deg bedre informasjon om stillingen har vi spilt inn en podkast. I podkasten intervjuer vi Konserndirektør IT Rune Hørnes og administrerende direktør i KLP Skadeforsikring Tore Tenold om selskapet, forventninger til rollen, og hva du kan forvente deg i denne jobben. Du kan lytte til stillingspodkasten her.

Som leder i IT Skadeforsikring vil du få muligheten til å jobbe med den digitale utviklingen av fremtidens forsikringsselskap i en verdi drevet organisasjon, samtidig som du sikrer tett relasjon og samhandling mellom IT i Skadeselskapet og fagmiljøene i IT-Konsern.

Du vil få jobbe med teknologisk forbedringsarbeid, samtidig som du hjelper oss å ta gode valg i store endringer og tøffe prioriteringsdiskusjoner. Stillingen er sentral, og har et stort ansvar. Du vil lede et sterkt team av ansatte og konsulenter, og jobbe tett med andre IT-ledere i konsernet.

Stillingen innebærer følgende ansvar:

For å lykkes i jobben er det viktig at du har høyere utdanning, gjerne innen teknologi, økonomi eller ledelse. Du har bred erfaring innen IT-ledelse og du forstår forretningen og trives med å samarbeide på tvers av roller og nivåer. Du har sterk interesse og forståelse for hvordan ny teknologi for digitalisering og arbeidsprosesser kan utnyttes. Du har kunnskap om gjeldende lovverk og forsikring innenfor fagområdet og har en bred IT-faglig innsikt. Du har erfaring fra leverandørhåndtering og forbedringsprosjekter.

Som person er du positiv og selvstendig og har et fokus på forbedring. Du har en indre driv til å nå målene som har blitt satt og klarer å prioritere ulike arbeidsoppgaver. Du er tydelig i din kommunikasjon og klarer å legge frem komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte, både for toppledelsen og for dine medarbeidere.

Vi kan tilby deg:

Do you want to know more?
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Konserndirektør IT, Rune Hørnes på tlf. 928 97 125 eller administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold på tlf. 915 48 333.

Alternativt kan våre rådgivere i MeyerHaugen AS kontaktes. Henrik Andersson på tlf. 416 70 787 og email henrik@meyerhaugen.no, eller Veronica Truong Jensen via email veronica@meyerhaugen.no.

Søknadsfrist 10.mars 2021.