MeyerHaugen

Produkteier applikasjon – Kid Hemtex

KID Hemtex er Norges mest lønnsomme retailer. Vi har kontroll på hele verdikjeden fra design-fabrikker-logistikk-lager og ut i butikk. Dette gir stort mulighetsrom for IT. Vi er et team på 11 ressurser i Norge, samt et team i Borås som jobber med alt fra tradisjonell kontorstøtte, nettverk – og infrastruktur i fysiske butikker til bruk av AI og robotics på lageret.

Vi søker nå en ressurs som vil være produkteier for vår applikasjonsportefølje. Du vil sikre effektiv forvaltning og videreutvikling av applikasjoner tilknyttet våre kjerneprosesser, og sikre at denne er moderne og fremtidsrettet slik at den understøtter våre ambisiøse mål. Du vil jobbe tett med CTO hva gjelder beslutninger rundt overordnete teknologivalg og revidert IT-strategi, og da med spesielt fokus på applikasjonsporteføljen.

Vi drifter systemer for 300 fysiske butikker på tvers av Norden, samt 3 nettbutikker. Du vil med andre ord få et betydelig og klart ansvar i vår organisasjon.
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Du er/har:

Det er like viktig for oss som for deg at vi finner ut tidlig om vi er en god match, og vi tror at du, for å lykkes i denne rollen, bør være beslutningsdyktig og har en drive til å jobbe strukturert og selvstendig. Du utfordrer oss og det etablerte tankesettet internt og er opptatt av å spille andre gode! Kremmerånd, Inspirerende og Dedikert er sentrale verdier i vår organisasjon, og du bør kjenne igjen noe av ditt eget tankesett i disse.  

Hvorfor KID Hemtex?

Dette er en rolle med stort rom for initiativ og nye prosjekter. For en som ser muligheter og potensiale, er det nesten ikke grenser for hva du kan få til. Vi stiller med flotte kontorfasiliteter og gode kollegaer i Lier. Vi kan tilby gode arbeidsvilkår, faglige utfordringer, muligheten til relevante kurs/sertifiseringer, masse tillit og stort handlingsrom.

Kan dette være jobben for deg?

Hvis du brenner inne med ubesvarte spørsmål eller simpelthen vil ha en uformell prat er du hjertelig velkommen til å kontakte Daniel Pedersen hos vår rekrutteringspartner MeyerHaugen. Han kan nås på 406 01 792 eller daniel@meyerhaugen.no. Lytt også gjerne til podkast med CTO Frode Finnes Larsen via denne linken: https://soundcloud.com/meyerhaugen/intervju-om-rollen-som-produkteier-applikasjon-i-kid-hemtex/s-OsMChnxVEth.