MeyerHaugen

Avdelingsdirektør for innsikt og analyse

Medietilsynet har de siste årene styrket arbeidet med innsikt og analyse, og blant annet igangsatt nye kartlegginger av befolkningens medievaner og kritiske medieforståelse. Videre er Medietilsynet i gang med å utvikle et helt nytt mediemangfoldsregnskap, som jevnlig og systematisk skal rapportere om status og utvikling i det norske mediemangfoldet. Medietilsynet gjennomfører også andre undersøkelser og utarbeider rapporter på øvrige medierelaterte områder, og har jevnlig større utredningsoppdrag for Kulturdepartementet.

Medietilsynet gjennomfører videre et stort digitaliseringsprosjekt, for blant annet å samle relevante data på en mer strømlinjeformet måte og i større grad tilgjengeliggjøre disse for publikum.

Om jobben
Medietilsynets innsikts- og analysearbeid er i dag organisert sammen med kommunikasjon og rådgivning. Da aktiviteten på begge områder har økt betydelig de siste årene, er det nå behov for å styrke både kapasitet og kompetanse. Medietilsynet oppretter derfor en ny stilling som avdelingsdirektør for innsikt og analyse. Vi søker en dyktig leder som er motivert for å spille en sentral rolle i å videreutvikle Medietilsynet som innsiktsleverandør.

Til stillingen ligger det overordnede ansvaret for arbeid og leveranser innenfor utredning, innsiktsproduksjon, data og analyse. Stillingen innebærer per nå personalansvar for seks medarbeidere og budsjettansvar. Avdelingsdirektøren rapporterer til Medietilsynets direktør og inngår i virksomhetens ledergruppe.

Sentrale oppgaver

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav 

Hvem vi ser etter
Vi søker deg som har erfaring både som leder og med strategisk og operativt arbeid innenfor utredning, innsiktsproduksjon, databehandling og analyse. Du må ha sterke analytiske egenskaper og god metodekompetanse.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning. Det er en fordel med kunnskap om mediemarkedet, forbrukeratferd og teknologi. Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er ønskelig, men ikke avgjørende.

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende avdelingsdirektør som evner å samarbeide godt både internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og høy gjennomføringsevne er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og interesse for Medietilsynets fagområder.  Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er et krav. Vi ønsker oss en leder som evner å bygge et godt lag, og som skaper engasjement og entusiasme rundt seg.

Vi tilbyr
En spennende og interessant stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer. Vi holder til i nyoppussede lokaler i Fredrikstad, og tilbyr våre ansatte mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken, også etter at koronarestriksjonene har opphørt.

Lønn etter avtale.

Nysgjerrig på å vite mer?
Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, deler noen tanker om hva som kreves i rollen:  https://soundcloud.com/meyerhaugen/avdelingsdirektor-innsikt-og-analyse-medietilsynet/s-Zg3ZMau4NXY

Nærmere opplysninger om stillingen fås av direktør Mari Velsand, tlf. 913 28 448, eller våre rekrutteringsrådgivere Ann Mari Nygjerde tlf. 957 50 245 og Bård Idås tlf. 950 44 483. 

Ny søknadsfrist 7. mai 2021. Søknader vurderes fortløpende.
(Opprinnelig søknadsfrist 23. april 2021)

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.