MeyerHaugen

Nasjonalbiblioteket er vår felles hukommelse og et multimedialt kunnskapssenter. Vi har landets mest komplette samling av norskpublisert materiale. Samlingen fordeler seg i hele spekteret av medietyper, fra papir og film til elektroniske medier og det norske internettdomenet. I tillegg dekker samlingen omfattende upublisert materiale av vesentlig kulturhistorisk betydning. Som eneste nasjonalbibliotek i Europa har Nasjonalbiblioteket en målsetting om å digitalisere hele samlingen og har kommet langt allerede.

Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonalbibliotekar, som har det øverste ansvar for planlegging, drift og utvikling av bibliotekets virksomhet. Nasjonalbiblioteket er lokalisert i Oslo og Mo i Rana, og har om lag 500 ansatte som er organisert i seks fagavdelinger og tre stabsenheter.

Om jobben

Hovedaktivitetene til IT-organisasjonen i Nasjonalbiblioteket er knyttet til videreutvikling av et verdensledende digitalt bibliotektilbud. Ambisjonen er at alt materiale som har vært publisert i Norge skal gjøres digitalt tilgjengelig gjennom nettbibliotektjenesten www.nb.no. Eksempler på dette er bøker, tidsskrift, aviser, musikk, radiosendinger og TV-sendinger. I dag er nesten alle bøker digitalisert, det meste av NRKs historiske radioarkiv, to tredjedeler av alle norske aviser, et utvalg av allmenntidsskrift og millioner av fotografi.  Dette utgjør rundt ti petabyte med unikt innhold som lagres i tre kopier på ulike bærere, og veksten i årene som kommer er beregnet til å utgjøre rundt fire petabyte årlig. I tillegg har Nasjonalbiblioteket fått ansvar for å digitalisere kulturarvmateriale fra norske arkiv og museer, med hovedvekt på å redde den norske audio-visuelle kulturarven. Nasjonalbiblioteket har dermed tre hovedsatsingsområder innenfor IT-feltet i) utvikling og drift av automatiserte digitaliseringsløyper herunder utvikling av løyper for digital pliktavlevering ii) sikker digital langtidslagring og iii) digital formidling og interaksjon.
 

Arbeidsoppgavene vil være varierende, og vil inkludere;
 

Kvalifikasjonskrav 
 

Hvem vi ser etter

Vi søker deg som har erfaring både som leder og med strategisk og operativt arbeid innenfor IT-ledelse, gjerne fra større digitale endringsprosjekter.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning. Det er en fordel med kunnskap om forbrukeratferd og teknologi. Kjennskap til offentlig sektor, herunder kultursektoren, og fra politiske beslutningsprosesser er ønskelig, men ikke avgjørende.

Vi søker en selvstendig og tillitsskapende IT-direktør som evner å samarbeide godt både internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og høy gjennomføringsevne er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og interesse for Nasjonalbibliotekets fagområder. Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, i ett eller flere av de skandinaviske språkene og engelsk, er et krav. Vi ønsker oss en leder som evner å bygge et godt lag, skaper engasjement og entusiasme, for seg og Nasjonalbiblioteket som institusjon – både internt og eksternt.

Vi tilbyr

En spennende og interessant stilling i en organisasjon i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer. Vi holder til i Oslo og Mo i Rana, og for den rette kandidaten er vi åpne for en dialog om arbeidssted og bosted.

Reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.

Nysgjerrig på å vite mer?

Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor Aslak Sira Myhre, Nasjonalbibliotekar og Roger Jøsevold, Assisterende Nasjonalbibliotekar, deler noen tanker om hva som kreves i rollen: https://soundcloud.com/meyerhaugen/nasjonalbiblioteket-it-direktor/s-JuLGfwcuZdz
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås av vår rekrutteringspartner Henrik Andersson i MeyerHaugen AS via henrik@meyerhaugen.no.

Søknadsfrist 21. mai 2021.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Nasjonalbiblioteket ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.