MeyerHaugen

I løpet av vår over 200 år lange historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for kundene våre. I Gjensidige engasjerer vi oss. Vi fokuserer på å skape trygghet, tenke nytt og ta sats for at våre kunder skal være best mulig forberedt på fremtiden.

Vi er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. En av grunnene til at lykkes bra, er at vi ligger langt fremme digitalt og har høy innovasjonsgrad. For å sikre at vi fortsetter med det trenger vi nå en ny Forretningsutvikler. Vi har en rekke større initiativ på trappene, og oppretter derfor en ny stilling for deg som ønsker å få ansvar for noen av disse. Vår portefølje av prosjekter dekker et bredt spekter, og speiler det som til enhver tid er de viktigste strategiske prioriteringene til divisjon Privat.

Om jobben

Rollen som Forretningsutvikler hos oss favner bredt og er knyttet opp mot alt fra innovasjonsarbeid til overordnede vekststrategier, via M&As og/eller nye satsningsområder. Du får ansvar for å drive frem større initiativer og prosjekter innenfor divisjon Privat. Dette innebærer å sikre måloppnåelse og nødvendig fremdrift innen eget ansvarsområde, samt være med å påvirke hvordan vi jobber for å realisere strategi og mål for gitt forretningsområde. Innenfor ditt domene vil du jobbe frem attraktive konsepter/prosjekter, samt identifisere tiltak og drive gjennomføring av disse. Det overordnede målet vil være å generere kundeorienterte konsepter som kraftfullt forbedrer divisjonens finansielle resultater.

Mandat og tilhørighet i organisasjonen vil kunne tilpasses den enkeltes interesseområder og profil. Det viktigste for oss er å utnytte ditt talent der det kommer til sin fulle rett!
 

Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter deg som er resultatdrevet og har sterk gjennomføringskraft. Du evner å trekke ut essensen fra markedsbehov, kunder og trender i markedet og stake ut konkrete løsninger og retningsvalg. Du evner å skape engasjement , knytte relasjoner og få folk på tvers av organisasjonen med deg. 

Vi ser videre for oss at du er/har:

Vårt løfte til deg

Hos oss vil du få en utfordrende og spennende hverdag med varierte oppgaver og tydelig ansvar. Vi dekker et bredt spekter av arbeidsområder, der du både får mulighet til å påvirke og utvikle Norges største forsikringsselskap. I tillegg tilbyr vi:

Mer info?

Vi ønsker å gi deg som kandidat et bedre bilde av hva denne jobben handler om. I følgende podkast intervjuer vi Kim Wikan Barth, Direktør for nyskaping og vekst, og Daglig leder Rene Fløystøl om hva de ser etter når de rekrutterer til stillingen: Intervju om rollen 

Noe du lurer på? Interessert i en uforpliktende prat? Ta gjerne kontakt med Sverre Haugen (sverre@meyerhaugen.no / 924 017 71) hos vår rekrutteringspartner MeyerHaugen!