MeyerHaugen

Seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning 

Om stillingen

Norsk Filminstitutt jobber for å styrke og fremme norsk film og filmens plass i samfunnet! Vår hovedoppgave er å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet og være rådgiver for staten i filmpolitiske spørsmål. Etter en større strategiprosess har NFI nå utformet en ny strategi med fokus på å stimulere til en bredde av finansieringskilder og fremme norske historier av høy kvalitet, uavhengig av plattform. For å få til dette trenger vi en drivende og strukturert seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning. Har du innsikt og interesse for tilskuddsforvaltning, norsk filmfaglig kompetanse og i tillegg erfaring fra prosjektledelse? Da er du kanskje den vi ser etter..

Hvem er du

Vi tror du har sterk produksjonsfaglig kompetanse og erfaring med offentlig tilskuddsforvaltning. Videre har du god erfaring med prosjektarbeid, og relevant høyere utdanning. Solid og relevant arbeidserfaring kan eventuelt erstatte utdanningskravet. Det er en fordel om du har betydelig erfaring fra og kunnskap om audiovisuell bransje og markeder nasjonalt og internasjonalt.

Hvis du drives av å skape et godt arbeidsmiljø for utvikling og involvering og i tillegg ser muligheter og nye løsninger, tror vi du vil trives hos oss. Er du glad i å jobbe strategisk og målrettet og opptatt av å gjennomføre de prosjektene du har ansvar for, vil denne stillingen kunne passe fint for deg. Hvis du i tillegg står for en kultur der åpenhet og samarbeid på tvers av fagområder vil sikre felles måloppnåelse, da bør du lese videre. 

Hva er ditt ansvar

Noen stikkord for arbeidet vil være internasjonalisering, finansiering, posisjonering og videreutvikling av norsk film i alle formater, med unntak av spill. Som seksjonsleder vil du ha en sentral rolle i prosjekter der målet er å styrke norske fortellingers vilkår. Du vil også ha et viktig ansvar innen  tilskuddsforvaltningen, som er Norsk filminstitutts kjernevirksomhet. Seksjonslederen inngår i en faglig svært sterk seksjon med engasjerte og initiativrike medarbeidere, og har personalansvar for avdelingens produksjonsrådgivere, som søknadsbehandler, evaluerer og videreutvikler tilskuddsordningene innen utvikling og produksjon av alle formater. Foruten personalansvar ligger det også ansvar for budsjett, prosjekter og forvaltning i denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hva får du

I denne rollen vil du kunne bidra til at vi oppnår flere internasjonale priser for norsk film, at  produksjonsselskapene får bedre økonomi og at flere hevder seg på et høyere nivå. Du vil også bli del av et sterkt fagmiljø med høyt engasjement. I tillegg får du medlemskap i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Stillingen lønnes som seksjonssjef (SKO 1211) i ltr Lønnstrinn 71 -74 (kr 665 700 – kr 702 100 per år) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Do you want to know more?

Da anbefaler vi å lytte til podcastsamtalen med avdelingsdirektør Lars Løge her:
https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/norsk-filminstitutt-seksjonsleder-produksjon-master

Har du fortsatt spørsmål om stillingen, kan du kontakte en av våre rekrutteringsrådgivere i MeyerHaugen ved Ellen Ruth, ellen@meyerhaugen.no / 90 72 89 63 eller Ann Mari Nygjerde, ann.mari@meyerhaugen.no / 95 75 02 45. Eventuelt kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Lars Løge, lars.loge@nfi.no/ 415 14 180.  

Søknadsfrist: 8.august 2021

Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om  unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.