MeyerHaugen

Seksjonsleder medvirkning og arena

Om stillingen

NFI har ny strategi med ambisiøse mål om å styrke møtet med publikum gjennom både digitale og fysiske møteplasser for film, serier og spill.

Vi skal samarbeide med relevante kulturaktører for økt rekruttering, tverrfaglighet, breddetilbud og friere flyt mellom kultursektorer, og fremme   arenaer og tiltak som sikrer medvirkning fra barn og unge.

For å bidra til å nå disse målene trenger vi en strategisk, effektiv og beslutningsdyktig seksjonsleder for medvirkning og arena. Du vil inngå i lederteamet i avdelingen for formidling og samfunn, ha personalansvar for de ansatte i seksjonen og rapportere til avdelingens direktør. Har du erfaring fra formidlingsarbeid og stor interesse av å tilrettelegge for kulturelle opplevelser for barn og unge?
Da bør du lese videre…

Hvem er du

Vi tror du har god prosessforståelse og erfaring med offentlig forvaltning. Videre har du erfaring fra strategisk samarbeid, gjerne med ulike fagområder. Formell kompetanse har du gjennom høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, innen film-/medievitenskap, juridisk embetseksamen, statsvitenskap, pedagogikk eller lignende. Særlig relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning. Hvis du har erfaring fra kultursektoren innen formidlingsarbeid, mangfolds- og rekrutteringsarbeid for barn og unge, kan dette være den rette muligheten for deg. Du har kanskje erfaring fra arbeid med film serier eller spill og samarbeidet med skole, bibliotek og/eller andre kulturinstitusjoner. Det er også en fordel om du har erfaring med økonomi og budsjettering. Vi ser gjerne at du har innsikt i digital distribusjon og erfaring med nettsamfunn.

Som person er du trygg i lederrollen og drives av å skape et arbeidsmiljø som preges av åpenhet, utvikling, involvering og tverrfaglig samarbeid. Du er samtidig opptatt av å utvikle deg selv både faglig og som leder. Hvis du i tillegg er en god kommunikator som liker å jobbe strategisk og målrettet, da kan du være den vi ser etter.  

Hva er ditt ansvar

I denne rollen har du ansvar for en seksjon med tilskuddsforvaltere som jobber bl.a med arrangementer og arenaer som f.eks filmfestivaler, cinematek, filmklubber etc, samt innkjøpsordninger med film og spill til bibliotek, tilskudd til kompetanseutvikling, og distribusjon av film på kino og andre plattformer. Vi har nylig implementert spillformidling i vår portefølje, og har i tillegg utlyst en ny rådgiverstilling med ansvar for barn og unge. Hovedansvar for ny seksjonssjef er å sette den nye seksjonen med nytt, utvidet mandat og samfunnsansvar.

Arbeidsoppgaver

Hva får du

I denne rollen vil du få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme audiovisuelle historier av høy kvalitet på ulike arenaer i Norge. Du vil bli en del av et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler. I tillegg får du medlemskap i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Stillingen lønnes som seksjonssjef (SKO 1211) i ltr Lønnstrinn 71 -74 (kr 665 700 – kr 702 100 per år) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Do you want to know more?

Da anbefaler vi å lytte til podcastsamtalen med avdelingsdirektør Julie Ova her: https://bit.ly/2SuTc2C.

Har du fortsatt spørsmål om stillingen, kan du kontakte en av våre rekrutteringsrådgivere i MeyerHaugen ved Ellen Ruth, ellen@meyerhaugen.no / 90 72 89 63 eller Ann Mari Nygjerde, ann.mari@meyerhaugen.no / 95 75 02 45. Eventuelt kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Julie Ova i NFI, julie.ova@nfi.no/ 92 46 99 55.
      
Søknadsfrist: 15.august 2021

Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse  gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.