MeyerHaugen

Rådgiver fagansvar barn og unge

Om stillingen

Barn og unge er viktig for det audiovisuelle feltet både ut fra et rekrutteringsperspektiv som fremtidens film- og spillskapere, og som konsumenter som har tilgang på innhold til alle døgnets tider. Gjennom pedagogisk formidlingsarbeid vil NFI bidra til at barn og unge blir godt kjent med norske fortellinger og blir reflekterte og kritiske brukere av levende bilder, og styrke mangfoldet i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen. NFI har i ny strategi lagt ambisiøse mål om å løfte satsningen på barn og unge. Vi skal fremme arenaer og tiltak som sikrer medvirkning og jobbe for å styrke møtet med publikum, både på digitale og fysiske møteplasser, for film, serier og spill. For å nå disse målene lyser vi ut en ny stilling som fagansvarlig for barn og unge i NFI. Har du erfaring fra formidlingsarbeid og stor interesse av å tilrettelegge for kulturelle opplevelser for barn og unge? Da bør du lese videre…

Hvem er du

Vi tror du er en person som har god gjennomslagskraft, er god på gjennomføring og liker å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål. Du har et engasjement og driv som inspirerer de rundt deg og du trives med å bygge nettverk. Faglig sett har du god innsikt i digitale løsninger og formidlingsplattformer rettet mot barn og unge. Du er en erfaren bruker av pedagogiske læringsverktøy, og gjerne utvikling av materiell for bruk i undervisningen. Du har innsikt i digital distribusjon og nettsamfunn og kjenner godt til medvirkningstiltak for barn og unge.

Formell kompetanse har du gjennom høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, innen film-/medievitenskap, pedagogikk eller lignende. Særlig relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning.

Hvis du har erfaring fra kultursektoren innen formidlingsarbeid, mangfolds- og rekrutteringsarbeid for barn og unge, kan dette være den rette muligheten for deg. Du har kanskje også erfaring fra arbeid med film, serier eller spill og samarbeidet med skole, bibliotek og/eller andre kulturinstitusjoner. Videre er det en fordel om du har erfaring med prosjektledelse. At du er en god kommunikator og har erfaring med å nå underrepresenterte publikumsgrupper eller grupper det er utfordrende å nå, vil være et stort pluss.

Hva er ditt ansvar

I denne rollen vil du bidra med å skape møteplasser for barn og unge, og bygge gode nettverk for samarbeid på dette feltet. Du vil koordinere og synliggjøre NFIs tiltak rettet mot barn og unge og jobbe i grenseland mellom pedagogikk og kommunikasjon. Under ser du noen av arbeidsoppgavene:

Arbeidsoppgaver

Hva får du

I denne rollen vil du få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme audiovisuelle historier av høy kvalitet på ulike arenaer i Norge. Du vil bli en del av et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler. I tillegg får du medlemskap i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364) i ltr 56 til 68 (kr 507 600 – kr 626 100 per år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Do you want to know more?
Da anbefaler vi å lytte til podcastsamtalen med avdelingsdirektør Julie Ova her: https://bit.ly/2SuTc2C.
Har du fortsatt spørsmål om stillingen, kan du kontakte en av våre rekrutteringsrådgivere i MeyerHaugen ved Ellen Ruth, ellen@meyerhaugen.no / 90 72 89 63 eller Ann Mari Nygjerde, ann.mari@meyerhaugen.no / 95 75 02 45. Eventuelt kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Julie Ova i NFI, julie.ova@nfi.no/ 92 46 99 55.
      
Søknadsfrist: 15.august 2021

Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.