MeyerHaugen

Vi i NRK produserer innhold og utvikler tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag og vi har ansvar for å forvalte disse på et stort antall plattformer. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til vårt publikum. 

Teknologi er del av Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen (TPPD). TPPD har ansvar for utvikling og drift av NRKs digitale publikumsprodukter, produksjons-, publiserings- og administrative systemer og for NRKs produksjonsavdeling. Vi gjør NRKs innhold levende og tilgjengelig for alle, og slik bidrar vi til at NRK løser sitt allmennkringkasteroppdrag. Divisjonen består av enhetene Publikumsprodukter, Teknologi, Produkt- og teknologiutvikling og Produksjon, samt Strategisk stab. 

Nå søker vi en ny leder for Teknologi, og ser etter en endringsdreven strateg som tenker at NRK må være et ekstra meningsfylt sted å utøve sin ledelse. 

Du vil lede Teknologis ledergruppe som pt består av 6 personer. Her finner du ledere med ansvar for Video- og lydproduksjon, Plattform og infrastruktur, Digital arbeidsplass, Nyheter og direkteproduksjon, Mediehåndtering og publisering og IT-sikkerhet. Gjennom egne ledergrupper har disse lederne ansvar for å sette strategisk retning og prioriteringer for NRKs tjenester og verktøy. Rundt 230 medarbeidere bemannes inn fra personalavdelingen Produkt- og teknologiutvikling og arbeider i hovedsak i smidige, tverrfaglige team, mens andre grupper er i begynnelsen av sin reise mot denne form for organisering og metodikk. 

De kommende årene står NRK overfor store endringer innen teknologiområdet:

Samtidig skal vi drive løpende innholdsproduksjon, sikre stabile tjenester for både NRK-medarbeidere og publikum hver eneste dag, og oppfylle publikums forventninger til brukeropplevelse. For å lykkes med dette vil du som leder for Teknologi spille en avgjørende rolle.

Du vil lede Teknologis ledergruppe hvor du finner ledere med ansvar for Video- og lydproduksjon, Plattform og infrastruktur, Digital arbeidsplass, Nyheter og direkteproduksjon, Mediehåndtering og publisering og IT-sikkerhet. Gjennom egne ledergrupper har disse lederne ansvar for å sette strategisk retning og prioriteringer for NRKs tjenester og verktøy. Rundt 230 medarbeidere bemannes inn fra personalavdelingen Produkt- og teknologiutvikling og arbeider i hovedsak i smidige, tverrfaglige team, mens andre grupper er i begynnelsen av sin reise mot denne form for organisering og metodikk. 

Stillingen rapporterer til Teknologidirektør og inngår i TPPDs ledergruppe. I divisjonsledergruppa blir du en del av en engasjert gjeng som stadig jakter på forbedring av eget samarbeid, kontinuerlig utvikling av egen divisjon og et godt og smidig samarbeid med hele NRK. Her får du kolleger med energi, humør og store ambisjoner på NRKs vegne. 

For å gi deg et bedre bilde på hva denne rollen dreier seg om og forventningene knyttet til den ressursen som kommer inn har vi snakket med Teknologidirektør Heidrun Reisæter i denne podkasten: https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/leder-for-teknologi-nrk

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen eller simpelthen ønsker en uforpliktende og uformell prat får du gjerne ta kontakt med vår rekrutteringspartner MeyerHaugen ved Daniel Pedersen. Du når han på daniel@meyerhaugen.no eller på telefon 406 01 792.