MeyerHaugen

Produksjonsfaglig rådgiver – insentivordning (vikariat)

Om stillingen

NFI har ledig vikariat som produksjonsfaglig rådgiver med hovedvekt på insentivordningen – en spennende jobb for deg som vil jobbe tett på det norske og internasjonale produksjonsmiljøet. Insentivordningen er opprettet av regjeringen med mål om å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge. Siden ordningen ble innført i 2016 har vi innvilget søknader om refusjon av 454,3 millioner kroner, med et planlagt forbruk i Norge på 1,426 mrd. kroner. Budsjettet for 2022 er foreslått til 100 millioner kroner.
Vi ser etter deg som motiveres av ambisiøse mål og selv tar initiativ til utvikling og forbedring, både på vegne av deg selv og hele NFI. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers og dele erfaring og kompetanse.

Hvem er du?

Du har god kjennskap til budsjetter og regnskap for film- og serieproduksjoner. Du liker å planlegge, men du blir ikke stresset av korte tidsfrister. Vi ser etter deg som motiveres av ambisiøse mål og selv tar initiativ til utvikling og forbedring, både på vegne av deg selv og hele NFI. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers og dele erfaring og kompetanse.
Arbeidet med insentivordningen legges til NFIs kontor i Oslo eller på NFIs kontor i Bergen. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet i Norge og til utlandet.

Arbeidsoppgaver

Krav til kompetanse

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Dag Asbjørnsen, tlf 402 22 151, eller e-post: dag.asbjornsen@nfi.no 
Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt HR-rådgiver Christine Tellnes, tlf. 928 08 348, eller e-post: christine.tellnes@nfi.no

 Andre opplysninger

Tiltredelse: så snart som mulig
Vikariat: ut 2022
Søknadsfrist: 12.12.2021

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offfentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.