MeyerHaugen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vår jobb er å sikre medlemsbedriftene gode rammebetingelser, lønnsomhet og forutsigbarhet. Nå styrker vi vår satsning på teknologimiljøet i avdelingen IT, innovasjon – og utvikling. Vi søker derfor en løsningsarkitekt for vår CRM-plattform, som er et kjernesystem i NHO-fellesskapet med stor betydning for den administrative medlemsoppfølgingen. Veien videre for CRM innebærer skyløft og en spennende forretningsmessig og teknologisk reise

Om rollen

Som løsningsarkitekt vil du ha ansvaret for arkitekturen både i eksisterende og morgendagens CRM. Plattformen representerer NHO-fellesskapets medlemsregister med utstrakt forretningsspesifikk funksjonalitet og en omfattende datamodell. CRM er på mange måter hjertet i vårt totale systemlandskap og ligger i skjæringspunktet til flere andre kjernesystemer, der datautveksling og integrasjoner står sentralt. Ved en overgang fra dagens CRM on-premises til en skyplattform, vil det både teknisk og funksjonelt bli viktig å balansere det forretningsspesifikke med det generiske i et teknisk og funksjonelt perspektiv. Du vil i tillegg til CRM-teamet ha løsningsansvarlig, virksomhetsarkitekt og driftssjef som dine nærmeste faglige lagspillere.

Du er/har

Vi kan tilby
 

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner MeyerHaugen ved Daniel Pedersen for eventuelle spørsmål eller en konfidensiell prat. Han når du på telefon 406 01 792 eller daniel@meyerhaugen.no.