MeyerHaugen

Assisterende generalsekretær 

Har du et hjerte som banker for journalistikken og forståelse for redaktørrollens sentrale betydning i demokratiet? Vil du jobbe for å styrke denne posisjonen i en digitalisert medievirkelighet? Da kan stillingen som assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening være noe for deg.

Styret i Norsk Redaktørforening har nylig ansatt Reidun Kjelling Nybø som ny generalsekretær. Nå fortsetter styret med rekrutteringen av en assisterende generalsekretær, som skal jobbe svært tett med generalsekretæren. 

Norsk Redaktørforening søker en redaktør som har vist solid forståelse for redaktørrollens sentrale betydning i demokratiet og som vil jobbe for å utvikle denne posisjonen i en digitalisert medievirkelighet. Her har Norsk Redaktørforening de siste årene tatt store steg, med digitale møtepunkter, podkast om redaktørfaglige temaer og en hotline der assisterende generalsekretær har en avgjørende rolle.

Vi ser nå etter en leder som har interesse for de små og store utfordringer som norske redaktører møter i sin hverdag, og som evner å skape møteplasser og diskusjonsforum for medlemmene. Vedkommende skal sammen med generalsekretæren jobbe aktivt for kompetanseutvikling hos norske redaktører. Vi ser etter en person som ønsker å være en aktiv ambassadør for den sannhetssøkende og faktabaserte journalistikken. En sentral del av arbeidet er å gi råd til medlemmene i etiske og rettslige dilemmaer i journalistiske arbeidsmetoder, spørsmål om innsyn og redaksjonelle publiseringer. Foreningen omfatter redaksjonelle ledere på ulike nivåer i alle typer nyhets- og aktualitetsmedier.

Vi tror du lykkes best i denne rollen, om du har følgende egenskaper:

Hva tilbyr Norsk Redaktørforening?
Foreningen tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med et viktig samfunnsoppdrag. Som assisterende generalsekretær får du en viktig rolle som talsperson og representant for ytringsfriheten og det norske meningsmangfoldet. Gode lønns- og arbeidsbetingelser. Arbeidssted er Pressens Hus i Skippergata.

Søknader vurderes og behandles fortløpende.

Synes du dette høres spennende ut?
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen for en uforpliktende prat: Bård Idås (baard@meyerhaugen.no) eller Anette Myhre Vincendeau (anette@meyerhaugen.no).

Generelt
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om det og begrunne det når du sender inn søknad. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.