MeyerHaugen

MeyerHaugen løser vanskelige rekrutteringsoppdrag for store kunder i privat og offentlig sektor, i Norge og i Norden. Og rekruttering kan virkelig være vanskelig – særlig til stillinger innen medier, kommunikasjon og samfunnskontakt. Rekrutteringsmarkedet har den siste tiden blitt ekstra krevende innen disse fagfeltene, siden alle nå sloss om de samme kandidtene. For å lykkes har vi bygget et sterkt ekspertteam rekrutterere for forstår bransjen.Visjonen vår er å sette standarden for morgendagens rekruttering, og vi tester kontinuerlig nye teknologier og metoder for å utfordre måten ting tradisjonelt gjøres på.

Hvis du er opptatt av kvalitet i rekruttering, og forstår utfordringene som finnes i dagens mediemarked – da bør du lese videre. Hvis du i tillegg har lyst til å være med å bygge et rekrutteringsselskap slik det burde være – da er dette en veldig interessant match, for det er ambisjonen med MeyerHaugen.

Om jobben 
Som rådgiver hos oss vil du bli del av et fellesskap som jobber for å lykkes sammen. Du vil jobbe med rekruttering av tunge spesialister og ledere innenfor flere fagfelt og industrier, med et hovedfokus innen medier, kommunikasjon og samfunnskontakt. Med tett støtte fra kollegaer vil du ha fullt eierskap i prosessene, fra A til Å i prossessene. Det betyr alt fra kandidatsøk og seleksjon frem til endelig signatur. Du vil jobbe tett med kandidater og kunder, og være både veileder og coach for begge parter i rekrutteringsprosessen.

Jobben innebærer følgende oppgaver: 

Kvalifikasjoner 
Vi ser etter mennesker som er opptatt av kvalitet i rekruttering, og som motiveres av å være med på å bygge et solid rekrutteringsselskap. For å gå inn i denne rollen bør du ha forståelse for hva det vil si å rekruttere innen bransjene nevnt over. Du bør være motivert for å jobbe med fulle rekrutteringsprosesser, fra søk til seleksjon og signering, og like utfordringer som ligger i å rekruttere til roller som oppdragsgivere ikke selv klarer å fylle. For å lykkes med dette er det en fordel om du har et nettverk, eller evne til å bygge nettverk, i relevante bransjer.

Vårt løfte til deg
Vi er i ferd med å bygge Norges sterkeste fagmiljø innen rekruttering. Vi tror at veien til mål er lettere hvis vi lar folk jobbe med det de er best til, og belønner vår samlede suksess fremfor individuelle resultater. Hvis du er opptatt av god rekruttering, og er enig i at suksess skapes best sammen – da vil vi gjerne bli kjent med deg. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg å lykkes hos oss – så kan vi sammen finne bedre måter å rekruttere på.

Do you want to know more?
Som standard i alle rekrutteringsprosesser bruker vi i MeyerHaugen podkast som verktøy. Her kan du lytte til et intervju hvor Sverre Haugen (Head of Innovation) intervjuer Bård Idås om hva han ser etter når han rekrutterer til denne rollen: Intervju om jobben

Kontaktperson er Sverre Haugen (924 01 771 / sverre@meyerhaugen.no) –  ta gjerne kontakt for en uformell og konfidensiell prat