MeyerHaugen

MeyerHaugen løser vanskelige rekrutteringsoppdrag for store kunder i privat og offentlig sektor. Og rekruttering kan virkelig være vanskelig – det er lav arbeidsledighet og stort underskudd på relevant arbeidskraft på tvers av fagområder og bransjer. For mange organisasjoner er mangel på kompetanse det største hinderet for vekst. Vår visjon er å sette standarden for morgendagens rekruttering, og vi tester kontinuerlig nye teknologier og metoder for å finne mer effektive måter å rekruttere på. Markedet responderer såpass godt på dette at vi har vokst fort – både i antall ansatte og omsetning.

For å sikre sunn økonomistyring i parallell med veksten vi opplever, ansetter vi nå en Økonomiansvarlig. 

Hvis du har god økonomiforståelse og motiveres av meget sentral rolle i et selskap som opplever rask vekst – da bør du lese videre. Hvis du i tillegg har lyst til å bli del av et felleskap som jobber sammen for å skape verdier, da kan dette være en veldig interessant match.

Om jobben 
Økonomiansvarlig vil rapportere til Managing Partner og jobbe tett med ledergruppen i selskapet. Hovedoppgaven din vil være å sikre en sunn økonomifunksjon i MeyerHaugen. En rekke økonomioppgaver er i dag løst gjennom ekstern rådgivning, og det er et ønske om å ta disse oppgavene inhouse over tid. Ansvaret til Økonomiansvarlig vil være å sikre følgende:
•    Ledelse av selskapets økonomifunksjon med ansvar for regnskap, månedsavslutninger og rapportering. Herunder ligger det å gjøre økonomiske analyser og forecasting som gir input til videre vekst og strategiske veivalg.
•    Videreutvikle administrative og regnskapsmessige rutinene i selskapet der dette er hensiktsmessig. Vi jobber i dag med Tripletex som regnskapssystem.
•    Lønnskjøringer og utgiftsrefusjon til ansatte
•    Støtte ledelsen i selskapet med å optimalisere inntekter og utgifter for å sikre best mulig resultater    
•    Fakturering og arbeid relatert til kundefordringer
•    Oppfølging av budsjetter, kostnader og likviditetsanalyser
•    Arbeid relatert til årsoppgjør og revisjon

Hvem ser vi etter?
Vi tror følgende erfaring og egenskaper gir godt grunnlag for å lykkes i rollen: 
•    Utdannelse på minimum bachelor nivå innenfor økonomi eller revisjon
•    Operativ erfaring innenfor økonomi, kontrolling, regnskap eller revisjon
•    Nøyaktighet og ambisjon om å levere kvalitet
•    Evne til å jobbe selvgående og se ting som bør tas tak i, uten at du blir bedt om det
•    Motivasjon for å forstå selskapets forretningsområde og hvordan økonomifunksjonen kan bidra til bedre resultater for selskapet og våre ansatte
•    God systemforståelse 

Vårt løfte til deg
Vi er i ferd med å bygge Norges sterkeste fagmiljø innen rekruttering. Vi tror at veien til mål er lettere hvis vi lar folk jobbe med det de er best til, og belønner vår samlede suksess fremfor individuelle resultater. Hvis du har lyst til å ta ansvar for solid økonomisk drift i et slik selskap – da vil vi gjerne bli kjent med deg. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg å lykkes hos oss!

Do you want to know more?
Som standard i alle rekrutteringsprosesser bruker vi i MeyerHaugen podkast som verktøy. Her kan du lytte til et intervju hvor Petter Meyer intervjuer Sverre Haugen om hva vi ser etter når vi rekrutterer til denne rollen: https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/okonomiansvarlig-meyerhaugen?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 

Kontaktperson for stillingen er Sverre Haugen (924 01 771 / sverre@meyerhaugen.no) –  ta gjerne kontakt for en uformell og konfidensiell prat