MeyerHaugen

Vi søker en engasjert, trygg og utviklingsorientert leder til vår seksjon for produksjonsfaglig rådgivning.

Hvem er du
Vi vil ha deg som ønsker å bidra til at norske filmer og serier får de beste rammene og vekstvilkårene i Europa. Du ser og forstår den kraftige utviklingen som pågår i sektoren. Du vil på stødig vis lede og videreutvikle et kompetent fagmiljø, som har en sentral rolle i å realisere NFIs oppdrag med å sette norsk filmpolitikk ut i livet. Seksjon for produksjonsfaglig rådgivning består av seks produksjonsrådgivere som søknadsbehandler, evaluerer og videreutvikler tilskuddsordningene innen utvikling og produksjon av alle formater, med unntak av spill. Sammen med seksjonens medarbeidere vil du jobbe for internasjonalisering, finansiering, posisjonering og videreutvikling av norsk film i en brytningstid.
NFI har utarbeidet en strategi som løper mot 2025. Avdelingen som denne seksjonen er en del av skal jobbe målrettet med å fremme norske historier av høy kvalitet, uavhengig av plattform, og stimulere sektoren til å øke bredden i finansieringskildene for å realisere prosjektene.
Som seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning vil du ha en sentral rolle med å bidra til at NFI når disse målene. Stillingen vil innebære budsjettansvar, personalansvar, prosjektansvar og forvaltningsansvar.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

Ønskede kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

Spørsmål:
Spørsmål om stillingen kan rettes til Lars Løge, avdelingsdirektør produksjon og internasjonale relasjoner, tlf. 41514180, e.-post: lars.loge@nfi.no
Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt HR-rådgiver Christine Tellnes, tlf. 92808348, e-post: christine.tellnes@nfi.no

Lytt gjerne til podcasten vår med avdelingsdirektør Lars Løge der vi snakker nærmere om denne stillingen:
https://bit.ly/3a4pSZy

Andre opplysninger:
Norsk filminstitutt jobber for systematiske kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og inkludering.  Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke å søke jobb hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøre vi deg oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.