MeyerHaugen

Om stillingen

Norsk dokumentarfilm og serier har nådd internasjonale høyder gjennom sin kunstneriske originalitet, relevans, profesjonalitet og kvalitet. Norsk filminstitutt søker produksjonsrådgiver med kontorsted i Oslo. Stillingen er plassert i avdeling for produksjon og internasjonale relasjoner (PIR). Produksjonsrådgiveren inngår i et team av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning. Du vil ha et ansvar for å saksbehandle søknader om tilskudd til ett eller flere formater. 
 

Hvem er du

Som produksjonsrådgiver bidrar du til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet. Produksjonene skal ha potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje. Du har en genuin interesse for norsk produksjon av dokumentar, dramaserier og/eller spillefilm, og de prosessene som realiserer og formidler dem. Du må også være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som utvikler og bedrer forholdene for norske produserende bransjer. NFI verdsetter evnen til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen. Du samarbeider godt, har god prosessforståelse, og har en profesjonell holdning til film og forvaltningsfagene.
 

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
 

NFI tilbyr

Spørsmål om stillingen 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør Lars Løge, mail: lars.loge@nfi.no eller tlf: 415 14 180. 
Henvendelser angående søknadsprosessen kan rettes til Seniorrådgiver i MeyerHaugen Mona Linn Hegdal, mail: mona@meyerhaugen.no eller på tlf: 922 40 703 eller til HR-rådgiver i NFI Christine Tellnes, mail: christine.tellnes@nfi.no eller tlf: 928 08 348.

Lytt gjerne til podcasten vår med avdelingsdirektør Lars Løge der vi snakker nærmere om denne stillingen: https://bit.ly/3a4pSZy

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber for systematiske kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke å søke jobb hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøre vi deg oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.