MeyerHaugen

Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Vi har et sterkt fagmiljø med gode kollegaer og har en moderne og fleksibel arbeidshverdag. Som Leder Operativ sikkerhet er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker. Hos oss får du mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet. Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta tog og få mer gods over på jernbanen. Samtidig tar vi i bruk ny teknologi der automatisering og IT-utvikling spiller en helt sentral rolle. Dette er en spennende endringsreise der digital sikkerhet skal ha en sentral plass i hele virksomheten og hos alle medarbeidere, med visjonen «Digital sikkerhet i alt vi gjør».

Enheten Digital Sikkerhet har et fagansvar på tvers i Bane NOR med god forankring i ledelsen. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den totale sikkerhetsstyringen i virksomheten og jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet. Dette omfatter blant annet trusselforståelse, sikkerhetskrav, sikkerhetskultur og kompetanse, risikostyring, systemsikkerhet, sikkerhetsarkitektur, sårbarhetshåndtering, deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser, penetrasjonstesting, internkontroll og sikkerhetsvurderinger. Vi er støttespillere og rådgivere til forretning, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko.

Nå skal vi styrke teamet i Digital sikkerhet og søker deg som vil være med på denne reisen.

Dette kommer du til å gjøre
Som Leder Operativ sikkerhet vil du jobbe med å lede utvikling og operasjonalisering av sårbarhetshåndtering, sikkerhetsovervåkning og håndtering av digitale sikkerhetshendelser i tett samarbeid med våre partnere, systemeiere og IT-driftsmiljøene.

Dette omfatter blant annet å:

I Digital sikkerhet har vi et sterkt fagmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som ledes av CISO i Bane NOR. Vi tilbyr en innholdsrik og variert hverdag der du får mulighet til å bidra på tvers til at Bane NOR øker sin modenhet innen digital sikkerhet. Vi har breddekompetanse samtidig som vi får utvikle oss innenfor ulike fagretninger. Vi får ansvar, vi deler kompetanse og støtter hverandre når oppgaver og utfordringer skal løses. Oppgaver innen eget ansvarsområde vil kreve stor grad av samhandling og koordinering internt i avdelingen, mot andre enheter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Vi har sammen et ansvar for å levere på oppdraget som ledelsen har gitt oss og i henhold til de prioriteringer som er gjort. Vi vil alle hjelpe og støtte hverandre, og bidra på andre sine ansvarsområder.

Du vil bli en del av et digitalt sikkerhetsfaglig miljø med gode kollegaer som har arbeidssted i Trondheim og Oslo. Dersom du bor andre steder enn områdene rundt Trondheim og Oslo, men likevel synes dette er interessant og passer deg, vil vi likevel gjerne høre fra deg.

Vi ser etter deg som har

Du må kunne sikkerhetsklareres

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

Hos oss får du

Lytt gjerne til stillingspodcasten hvor vi har intervjuet Tom Remberg om stillingen: Leder Operativ Sikkerhet

Høres dette spennende ut, ikke nøl med å ta kontakt med Øystein (oystein@meyerhaugen.no) hos MeyerHaugen AS, for en uformell og konfidensiell prat om rollen.

Søknader blir behandlet løpende!